การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ตามที่กรมสรรพากรประกาศให้เริ่มใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ทางบริษัทจึงขอดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เลข 13 หลักดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ( เก่า ) 3031395879
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547069522

อนึ่ง หากท่านได้รับใบเสนอราคา โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเก่าก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวสารวันที่ : 13 February 2012