DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) คืออะไร
DNSSEC เป็น Options การเพิ่มความปลอดภัยให้กับ DNS Server ของโดเมนเนม โดยจะมีกระบวนการในการตรวจสอบ (Validation) และยืนยันตัวตน (Authentication) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ (end user) ให้ได้รับค่า IP Address ที่มีความถูกต้องเสมอ ช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงจากการที่อาจจะถูก Hacker หรือผู้ไม่ประสงค์ดีแทรกแซงกระบวนการทำงาน หรือบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ได้มาจาก DNS Server ของโดเมนเนมจริง ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังเครื่องหรือเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อหลอกเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต หรือ Password ต่างๆ เป็นต้น DNSSEC จึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ DNS Server ได้

บทความวันที่ : 4 September 2018