เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

 
 
       1. ทางเรายินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันเริ่มใช้งานของลูกค้า และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทุกกรณี การคืนเงิน ทางเราจะทำการ หักค่าบริการจดโดเมน 400 บาท ทั้งนี้ลูกค้ายังคงได้สิทธิโดเมนอย่างสมบูรณ์  
       2. การขอคืนเงินหลังจาก 30 วันไปแล้ว สามารถทำได้ โดยทางเราจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยพิจารณา จากความเป็นจริงของปัญหา ว่าเกิดขึ้นจากเรา หรือจากลูกค้า และจะคืนเงิน จะคิดจากราคาเต็มหักด้วยค่าโดเมน และหารด้วยจำนวนเดือนที่สั่งซื้อ โดยทางเราจะจ่ายเงินคืนตามจำนวนเดือนที่เหลือ  
       3. กรณีลูกค้าได้รับความเสียหาย เนื่องจากเว็บ Down และทำให้ ข้อมูลหรือ E-mail เสียหาย ทางเรายินดี เพิ่มระยะเวลาในการ ใช้งาน ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องพิจารณาจากความเป็นจริง  
       4. กรณีที่ข้อมูลลูกค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ผู้ให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ใช้บริการ เป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ยอดเงินสูงสุดที่ชดเชยให้ ต้องไม่เกิน ค่าบริการรายปี ที่ผู้ใช้บริการชำระเข้ามา หักด้วย ค่าบริการเดือน ตามจำนวนเดือน ที่ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการไปแล้ว  
       5. การคืนเงิน จะคืนให้ภายในรอบบัญชีถัดไปของเดือน หรือไม่เกิน 30 วัน หลังจากแจ้งขอยกเลิกบริการ  
       6. ทางเราขอสงวนสินธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไขการรับประกันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า  
     
new

โปรโมชั่น เว็บโฮสติ้ง

  • โฮสติ้ง 4 GB เพียง 1,800 บาท ฟรีโดเมนเนม ตลอดอายุการใช้งาน thailand web hosting
  • Hosting สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการคุณภาพ เพื่อธุรกิจอันมีค่าของคุณจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร สามารถใช้งานตามประสิทธิภาพของ Server ได้อย่างเต็มที่ thailand best web hosting
  • Dedicated Server Dell R210 Intel(R) Xeon(R) X3430 Processor (2.4GHz, 8M Cache, Turbo) (4 Cores, 4 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,400฿ 2000 ฿/เดือน new dedicated server
  • Dedicated Server Dell R310 Intel(R) Xeon(R) X3450 Processor (2.66GHz, 8M Cache, Turbo, HT) (4 Cores, 8 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,800฿ 2500 ฿/เดือน hot hit dedicated server
  • ลินุกซ์โฮสติ้ง 200 MB ไม่จำกัด Data Trasnfer/User/FTP เพียงปีละ 900 บาท
  • วินโดส์โฮสติ้ง 100 MB เพียงปีละ 1,080 บาท
  • ออกแบบเว็บไซต์ Package 4 หน้า เพียง 7,900 บาท ฟรี พร้อม เว็บโฮสติ้ง จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมระบบ SEO และโปรโมทเว็บไซต์ให้อีกด้วย
  • เว็บสำเร็จรูป เพียง 500 บาท สามารถใส่สินค้าได้ถึง 50 ชนิด ปรับแต่ง web ได้มากกว่า เว็บสำเร็จรูป ทั่วๆ ถูกหลัก SEO และเป็นเว็บแบบฉบับ ที่ google ค้นหาเจอได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
  • เว็บสำเร็จรูปฟรี เพื่อยุคเศรษฐกิจ สมัยนี้ สามารถใส่สินค้าได้ถึง 30 ชนิด
  • โดเมน .in.th เพียง 400 บาทได้รับโดเมนเนมถึง 2 ชื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม โฮสติ้ง