Line Group "C++ for Students"


Line Group "C++ for Students"
เป็นไลน์กลุ่ม ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนภาษาซี แต่เป็นการช่วย debug
ชี้แนะ อะไรบางอย่าง นร มีอะไรสงสัย ตัน ติดปัญหาก็สามารถสอบถามได้ค่ะ

https://line.me/R/ti/g/QJyk1RIqAL ห้อง "C++ for Students"

Line C++ for Student QR Code

Admin จิตอาสา จาก วิศวคอมพิวเตอร์ SUT รุ่น 1 สำหรับ "C++ for Students"
- น.ส. สุชาดา จุลจันทร์ (IC-MyHost)
- ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ SUT)
- นายจรัส จีระวิพูลวรรณ (บริษัท ไบรท์บีคอน จำกัด + พ่อบ้านขาลุย)
- นายกฤษณ์ เปลี่ยนแพ (เจ้าของบริษัท ไอแอพเดฟ จำกัด & Co-founder Phontom Thailand)
- นายสมจิต มณีวงค์ (มือกีตาร์+นักร้องนำ วง STC Band)
- นายพงศ์ธร สิงหนาท (พ่อบ้านสายซิ่ง)
- นายณกรณ์ สมาโนตม์ ณ จ๊ะ


ข่าววันที่ 07 September 2018

More