สุขสันต์วันปีใหม่


ในวาระดิขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงบันดาลให้สมาชิก IC-MyHost ทุกๆท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป


ข่าววันที่ 25 December 2010

More