ศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555
ศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 นี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ มากด้วยสมบัติพัสถาน
พานพบแต่สิ่งสมปรารถนาตลอดปีทุกประการเทอญ

บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด


ข่าววันที่ 23 December 2011

More