สุขสันต์วันปีใหม่


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดบันดาลประทานพร
ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยจตุพิธพรชัย ตลอดกาลนานเทอญ


ข่าววันที่ 23 December 2013

More