แจ้งเพิ่มหมายเลขโทรศัทพ์ HOTLINE


บริษัทขอแจ้งเพิ่มหมายเลข HOTLINE ของทางบริษัท
หมายเลข082-263-8558 (ระบบ AIS)

ระบบ HOTLINE ใหม่ของ IC-MyHost
HOTLINE (Hosting & Domain) :: 086-308-3669 (ระบบ True Move H)
HOTLINE (Hosting & Domain) :: 082-263-8558 (ระบบ AIS)
HOTLINE (Dedicated Server) :: 087-904-0150 (ระบบ AIS)


ซึ่ง หมายเลขระบบ Hutch ดังไปนี้ จะถูกยกเลิกไป
086-4104616
083-0841435

ทั้งนี้ หมายเลข Hutch เก่าจะสามารถใช้งานได้จนถึง 31 มี.ค. 2555 นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ข่าววันที่ 15 March 2012

More