เปิดใช้งานระบบใหม่ ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุผ่าน SMS


ที่ผ่านมาทางบริษัทมีระบบแจ้งเตือนการใช้บริการ "โฮสและโดเมน" ก่อนหมดอายุการใช้งาน
ผ่านทางอีเมล์ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 45 วัน, 30 วัน และ 15 วัน ก่อนหมดอายุ

ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนการใช้บริการ "โฮสและโดเมน" ก่อนหมดอายุการใช้งาน
ผ่านทาง SMS ซึ่งระบบจะแจ้งผ่าน SMS ก่อนหมดอายุการใช้งานล่วงหน้า 7 วัน
โดยท่านลูกค้าสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์
ที่ต้องการรับ SMS ได้ด้วยตัวเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ Login Panel ของหน้าเว็บ www.ic-myhost.com
เลือกหัวข้อ SMS แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ จำนวนหนึ่งหมายเลข ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียว เช่น 0812345678 เป็นต้น


ข่าววันที่ 21 June 2012

More