สุขสันต์วันปีใหม่

สุขสันต์วันปีใหม่

ในวาระดิขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงบันดาลให้สมาชิก IC-MyHost ทุกๆท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปข่าวสารวันที่ : 25 December 2010