ศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555

ศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555ศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 นี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ มากด้วยสมบัติพัสถาน
พานพบแต่สิ่งสมปรารถนาตลอดปีทุกประการเทอญ

บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดข่าวสารวันที่ : 23 December 2011