กำหนดการ IDC ย้ายสายไฟฟ้า DC (ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า)

กำหนดการ IDC ย้ายสายไฟฟ้า DC (ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า)

เนื่องด้วย CAT-IDC จะดำเนินการ ย้ายสายไฟฟ้า DC Rectifier Enatel ไปยัง Rectifier Eltek (DE Source A) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 - 18.00 น.

ทั้งนี้ การเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวสารวันที่ : 24 November 2022