บำรุงรักษา Storage & เพิ่มแรม จาก 32G -> 64GB


ขอแจ้งกำหนดการ Maintenance Storage ในเวลา 19.00 น. - 21.00 น. ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2024 เนื่องจากทีมผู้ดูแลระบบจะดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังกล่าว ในช่วงเวลานี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ อีเมล และฐานข้อมูลได้ การบำรุงรักษานี้จำเป็นสำหรับ Storages และเรายังเพิ่ม RAM จาก 32GB เป็น 64GB เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก


ข่าววันที่ 04 May 2024

More