แจ้งกำหนดการดับระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง UPS

แจ้งกำหนดการดับระบบไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง UPS

ด้วย สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีความจำเป็นต้องซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 00.30 น.
ระหว่างการดำเนินการอาจจะเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวสารวันที่ : 31 July 2014