แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า


CAT-IDC Internet Data Center ที่ทางบริษัท ฯ ใช้บริการในการจัดวาง server จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ดังรายละเอียดดังนี้ เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เป็นแบบ TIER 3 ตามมาตรฐานของ The Uptime Instituteซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์การ Uptime ที่ 99.98% มีโอกาส Downtime ลดลงเหลือ 1.6 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งการพัฒนาระบบไฟฟ้าดังกล่าว CAT-IDC ได้เดินสายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งมาเป็นแหล่งจ่ายสำรอง และใช้อุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) มีหลักการทำงานคือ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ STS จะสลับไปยังแหล่งสำรองโดยอัตโนมัติ ทำให้อุปกรณ์ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการลัดวงจรไม่มีผลกระทบและยังใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในการดำเนินการครั้งนี้จะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ดังนี้

1. วันที่ 18 ตุลาคม 2552 เวลา 04.00 ? 06.00 น. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ STS เข้ากับ National Internet Gateway (NIX) ส่งผลทำให้ Bandwidth ภายในประเทศทั้งหมดลดลง 50%

2. วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 00.00 ? 03.00 น. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ STS เข้ากับอุปกรณ์ในตู้ Rack ของท่าน ซึ่งจะต้องดับไฟฟ้า ในการนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ของท่าน Remote เข้ามา Shutdown Server ก่อนเวลาดังกล่าว หลังจากที่เจ้าหน้าที่ CAT-IDC ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยจะทำการ Restart Server ของท่านทันที รบกวนผู้ใช้บริการ ทำการ shutdown server ของท่านก่อนเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเสียขายของ hardware และ ข้อมูลของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-640-5588หรือ 086-3083669 หรือ support@ic-myhost.com

เอกสารอ้างอิง กดที่นี่


ข่าววันที่ 14 October 2009

More