เพิ่มหน่วยความจำ สำหรับ web hosting IP : 61.47.35.145


ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราวสำหรับ IP : 61.47.35.145 ในวันที่ 21-10-2007 เวลา 21.00 น. -21.30 น. เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM Memory DDR-2 ECC) จาก 2GB เป็น 4GB


ข่าววันที่ 17 October 2007

More