Maintenance Server


ทาง IC-MyHost.com จะทำการ Maintenance Server หมายเลข IP: 202.8.85.129 จึงขอปิดการให้บริการชั่วคราวในวันที่ 11 กันยายน 2547 ในเวลา 21.00 - 04.00 น


ข่าววันที่ 13 September 2004


More
hosting แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.248.108
hosting กำหนดการ upgrade php ของ server IP: 61.19.248.109
hosting การปิดปรับปรุง server
hosting เปลี่ยน server ใหม่ สำหรับ IP : 61.19.252.158
hosting Maintenance Hardware Schedule
hosting พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม bandwitdth ทั้งในประเทศ & ต่างประเทศ
hosting เพิ่มหน่วยความจำ สำหรับ web hosting IP : 61.47.35.145
hosting maintenance ระบบ network
hosting Update Program ต่าง ๆ ใน Server
hosting ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ
hosting เพิ่มระบบ Back Up ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ Web
hosting Update Version ล่าสุดของ Control Panel