Update Program ต่าง ๆ ใน Server


IC-MyHost.com มีความจำเป็นต้องทำการแก้ Update Program ต่าง ๆ ใน Server หมายเลข DNS : ns0.sbc-dns.com ซึ่งเกิดปัญหา Quota Error (การคำนวนพื้นที่การใช้งานผิดพลาด จึงขอทำการระงับการให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2547 ถึง เวลา


ข่าววันที่ 28 October 2004

More