ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ


ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราวในเวลา 19.00 น. -19.40 น. เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM Ecc Register ) จาก 1024 MB เป็น 1536 MB


ข่าววันที่ 19 July 2004

More