การปิดปรับปรุง server


เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ จะทำการปิดปรับปรุง server หมายเลข IP Address : 61.19.252.154
ในวันที่ 13 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 06.00 น. จะทำให้เว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วย จักขอบคุณยิ่ง


ข่าววันที่ 10 April 2009

More