กำหนดการ upgrade php ของ server IP: 61.19.248.109


เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ จะทำการปิดปรับปรุง php version ของ server หมายเลข IP Address : 61.19.248.109
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 22.00 น. จะทำให้เว็บไซต์ของท่านไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

หลังจากทำการ upgrade เรียบร้อยแล้ว ค่า php version default จะเป็น php5 โดยอัตโนมัติ
ส่วนลูกค้าท่านใด ต้องการใช้งาน php version 4.4.9 กรุณาติดต่อ support team เพื่อทำการ setup ให้


ข่าววันที่ 06 November 2009

More