maintenance ระบบ network

maintenance ระบบ network

เนื่องด้วยทางบริษัทจะทำการ maintenance ระบบ network ในเวลา 22.00น. - 23.30 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2548 ซึ่งอาจมีปัญหาในการใช้งานในเวลาดังกล่าว

ข่าวสารวันที่ : 31 December 2004