ทีเอชนิค ประกาศปิดบริการจดทะเบียน ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th


บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ดูแลสัมปทาน โดเมนภายใต้ .th
ซึ่ง IC-MyHost เป็น Reseller จะปิดรับการจดทะเบียน ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th (IDN.th)
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ ชื่อโดเมน ".ไทย" ซึ่งจะประกาศนโยบายและขั้นตอน
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ข่าววันที่ 11 November 2010

More