ทีเอชนิค ประกาศปิดบริการจดทะเบียน ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th

ทีเอชนิค ประกาศปิดบริการจดทะเบียน ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้ดูแลสัมปทาน โดเมนภายใต้ .th
ซึ่ง IC-MyHost เป็น Reseller จะปิดรับการจดทะเบียน ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th (IDN.th)
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ ชื่อโดเมน ".ไทย" ซึ่งจะประกาศนโยบายและขั้นตอน
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว
จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวสารวันที่ : 11 November 2010