ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ

ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราว เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ

ขอแจ้งการปิดบริการ Server ชั่วคราวสำหรับ IP : 122.155.17.131
ในวันที่ 25-05-2012 เวลา 22.00 น. -22.30 น.
เพื่อทำการเพิ่มหน่วยความจำ (RAM Memory) จาก 4GB เป็น 8GB

ข่าวสารวันที่ : 25 May 2012