ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารมีสูงมากขึ้น ทางบริษัท ไอเดียลครีเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความต้องการของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร จึงได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านเดียว หรือมีหลายสาขา สามารถ Online เพื่อดูแลธุรกิจ และยอดขายได้จากทุก ๆ ที่ เสมือนหนึ่ง ท่านไปดูแลจัดการด้วยตนเอง ด้วยระบบจัดการที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสนใจโปรแกรมร้านอาหารออนไลน์ กรุณาติดต่อ HOTLINE : 086-3083669

Features

  • ร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านเดียว หรือมีหลายสาขา
  • Online เพื่อตรวจสอบและดูแลธุรกิจได้ตลอดเวลา
  • ระบบ security 3 ระดับ
  • ค่าใช้จ่ายปีต่อๆไป ชำระเพียง 1,xxx บาทเท่านั้น

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบรายละเอียดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือขอทราบราคาค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ๆ