ข้อมูลของโรงเรียนที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคคลากร ข้อมูลการเรียนการสอน รายรับรายจ่าย อื่นๆ อีกเยอะแยะมากมาย การจัดการกับข้อมูลที่มากมายเหล่านี้ด้วยการจดบันทึกแบบวิธีเดิมๆ อาจเกิดปัญหาหลายๆ อย่าง ไหนจะเรื่องสถานที่จัดเก็บ การสูญหาย ยุ่งยากเวลาจะค้นหา ยุ่งยากเวลามีผู้ปกครองของนักเรียนมาขอข้อมูลการเรียน หลากหลายปัญหาที่พบเจอ

บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ออกแบบและจัดทำโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ด้วยระบบจัดการที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ให้กับโรงเรียนของท่าน

โปรแกรมโรงเรียน

สนใจโปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียน กรุณาติดต่อ HOTLINE : 086-308-3669

Features

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคคลากร
 • ระบบบริหารจักการข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บจากนักเรียน
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน
 • ระบบบริหารจัดการรายงานบัญชี
 • ระบบบริหารจัดการ Username/Password และระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน : ตัวโปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลของนักเรียนได้อย่างครอบคลุม

 • สามารถจัดการได้ว่าทางโรงเรียนมีการเรียนการสอนระดับใดบ้าง แต่ละระดับแบ่งเป็นห้องใดบ้าง มีครูประจำชั้น และครูผู้ช่วยเป็นใคร
 • สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของนักเรียน และระบุได้ว่านักเรียนอยู่ระดับใด ห้องใด ที่อยู่ หรือรายละเอียดของผู้ปกครองนักเรียน
 • สามารถค้นหาและแสดงรายชื่อนักเรียนเป็นรายคน หรือจะแสดงเป็นระดับชั้น เพื่อดูข้อมูลหรือสั่งพิมพ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
 • สามารถเก็บข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว หากมีนักเรียนมาขอผลการเรียนก็สามารถค้นหาและพิมพ์ให้นักเรียนได้เลยทันที

ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคคลากร : ตัวโปรแกรมสามารถจัดการข้อมูลของบุคคลากรในโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย

 • สามารถเพิ่ม Username/Password และข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลากรได้
 • สามารถจำกัดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลากรแต่ละคนได้
 • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดตำแหน่งหน้าที่ ของบุคคลากรได้
 • สามารถค้นหารายชื่อบุคคลากร เพื่อดูข้อมูลหรือสั่งพิมพ์ได้

ระบบบริหารจัดการข้อมูลรายการ : สามารถจัดการกับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บจากนักเรียน

 • สามารถเพิ่มรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บจากนักเรียน เช่น ค่าเล่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
 • สามารถเพิ่มรายการสิ่งของที่ทางโรงเรียนจำหน่าย เช่น ชุดนักเรียน ฯลฯ
 • สามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของรายการที่ได้เพิ่มเข้าไปในระบบแล้ว
 • สามารถค้นหาและดูได้ว่ารายการสิ่งของที่ทางโรงเรียนจำหน่าย มีสินค้าคงเหลือเท่าไร

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนการเรียน : สามารถจัดการกับแผนการเรียนในแต่ละภาคเรียนให้กับนักเรียนได้

 • สามารถเพิ่มแผนการเรียนให้เหมาะสมกับระดับชั้น เช่น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มีวิชาเรียนอะไรบ้าง
 • สามารถแก้ไขแผนการเรียนได้ ในกรณีที่ต้องการปรับแผนการเรียน
 • สามารถคัดลอกแผนการเรียนเก่า ไปยังเทอมใหม่ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถสั่งแผนการเรียน ไปเป็นค่าเทอมของห้องๆ เพื่อรอเรียกเก็บค่าเทอมจากเด็กนักเรียนได้อย่างอัตโนมัติ

ระบบบริหารจัดการรายงานบัญชี : สามารถจัดการกับ รายการชำระเงิน รายการคงค้าง สรุปยอดชำระประจำภาคเรียน

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบใบสั่งซื้อได้ เช่น นักเรียนสั่งซื้อชุดนักเรียนที่ทางโรงเรียนจำหน่าย
 • สามารถดูรายการค้างชำระทั้งหมด หรือจะเลือกดูเฉพาะปีการศึกษา,ภาคเรียน,ระดับชั้น หรือจะค้นหาเฉพาะนักเรียนคนไหนก็สามารถทำได้
 • สามารถดูรายงานการชำระเงิน โดยจะเลือกดูได้เฉพาะปีการศึกษา, ภาคเรียน, ห้อง หรือเฉพาะนักเรียนคนไหนก็ได้
 • สามารถดูรายการใบเสร็จการชำระเงินที่ยังไม่ได้พิมพ์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ายังไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จของนักเรียนคนไหนบ้าง

ระบบบริหารจัดการ Username/Password : สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลต่างของ User ที่เข้าใช้งานระบบได้

 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสามารถจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของ User ได้ เช่น อาจารย์ประจำชั้นสามารถเข้าดูข้อมูลได้เฉพาะนักเรียนที่ตนดูแลอยู่

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการทราบรายละเอียดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือขอทราบราคาค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ๆ