1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

บริษัท อาร์. บี. เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วย บริษัท อาร์.บี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาของ บริษัท อาร์.บี.เอส. จำกัด สาขาสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบกิจการทางด้านทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมากว่า 25 ปี ได้นำความสามารถและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Pressure Wash ด้วยระบบน้ำร้อน นำเข้ามาเพื่อเปิดสาขาในเมืองไทย ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Pressure Wash สามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ คราบฝังลึก และคราบน้ำมันต่างๆ ออกอย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนักหลายๆ ด้าน เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง โรงซิเมนต์และงานคอนกรีตต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองถ่านหิน โรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมอาหาร หรือรวมทั้งภาควิชาการเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และประยุกต์ใช้กับยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆ ฯลฯ

บริษัท โกลบอลคอสเมด จำกัด

โกลบอลคอสเมด ตั้งปณิธานไว้ว่าจะให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ สร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ ดูแลตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพราะเราดีใจทุกครั้งที่ลูกค้าพึงพอใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าทุกคน

นนส.ทบ.รุ่น 1/25

เมื่อปี พ.ศ.2525 กองทัพบกกำหนดเปิดการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนนายสิบ 1 ปี (เฉพาะเหล่าทหารราบ) โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จากพลเรือน และพลทหารกองประจำการ จำนวน 4 รุ่น (พ.ศ.2525 ? 2528) รวมเหล่าทหารราบที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น คือ รุ่น 1/25, รุ่น 2/26, รุ่น 3/27 และ รุ่น 4/28 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี เฉพาะในรุ่นที่ 1/25 มีจำนวนยอดทั้งสิ้น 2,145 คน เข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2525 ถึง 30 เม.ย. 2526 จบมาได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบเอก รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เป็นต้นมา เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการฝึกศึกษานักเรียนนายสิบของแต่ละเหล่าขึ้นมาเอง..จวบจนถึงปัจจุบันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด องค์กรประชาชนที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อค้าประชาชน นักธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่ เพื่อสนองความต้องการ และจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีอุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกัน ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.001542 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีสมาชิกหลากหลายอาชีพ แห่งแรกของจังหวัดสงขลา

บริษัท แมนดารินเบตง จำกัด

เบตง เมืองชายแดนเล็กๆอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองสงบ อากาศดี มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่หลากหลาย มีอาหารการกินที่เลิศรส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียดจากการงาน เราพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน กลุ่มโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามเมืองเบตง ซึ่งได้ชื่อว่า "เมืองในหมอกและดอกไม้" เรามีโรงแรมให้ท่านเลือกพักได้ 3 โรงแรม ประกอบด้วย 1. โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง 2. โรงแรมเบตงเมอร์ลิน 3. โรงแรมคาเธ่ย์เบตง ทั้ง 3 โรงแรมพร้อมต้อนรับท่านสู่เมืองเบตง