1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

สวนหลวงปาร์คสปอร์ตคลับ

สวนหลวงปาร์คสปอร์ตคลับ สนามกีฬาเอกชน หน้าสวนหลวง ร. 9 ด้านถนนศรีนครินทร์ 55-57 ใกล้ศูนย์การค้า Paradise Park เพียง 1.2 ก.ม. (2 นาที) เท่านั้น เริ่มต้นเปิดตัว สวนหลวงปาร์คฟุตซอล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 และจะเปิด ให้บริการ สวนหลวงปาร์คฟุตบอล และสวนหลวงปาร์คเทนนิส ในปลายปี 2554

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ประจำประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านพลังงาน และทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) จึงร่วมกันดำเนินโครงการ ?พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง? เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตให้แก่บุคคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทย ด้วยงบประมาณร่วมระหว่าง GTZ และ สวทช. กว่า 10 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2554)

สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ประจำประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านพลังงาน และทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) จึงร่วมกันดำเนินโครงการ ?พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง? เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตให้แก่บุคคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทย ด้วยงบประมาณร่วมระหว่าง GTZ และ สวทช. กว่า 10 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2554)

บจก. พรอสเพอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติคส์

?ทางเลือกที่คุ้มค่าในทุกความต้องการ? บจก. พรอสเพอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ โลจิสติคส์ เราคือทางเลือกใหม่เป็นผู้ให้บริการทั้งด้านสินค้าและบริการ บุคคลากรของเรามากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ความต้องการของท่านเป็นอย่างไร เราจะตัดเย็บให้ตรงใจ เพียงแค่โทรมาหาเราท่านจะได้มากกว่าที่คาดหวัง โทร : (66)2 982 3035-36

บริษัท บวรกรุ๊ป จำกัด

บริษัท บวรกรุ๊ป จำกัด เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ มากมาย อธิชบัลเล่ต์ R.A.D ประเทศอังกฤษ, เทควันโด KUKKIWON ประเทศเกาหลี, นาฎศิลป์ไทย, ศิลปะ ศิลปากร(เพาะช่าง) และ วิชาการ JS TUTOR