ประมวลรูปภาพ
วันที่ 3 พ.ย. 2553 และก่อนน้ำท่วม
     
     
     
     
วันที่ 4 พ.ย. 2553 ระดับน้ำท่วมสูงสุดเหลือประมาณ 1 เมตร
     
     
     
วันที่ 4 พ.ย. 2553 เย็น (เนื่องจากเป็นอาหารแห้งจึงมาดำเนินการเย็นวันที่ 4 พ.ย. แทนวันที่ 5 พ.ย.)
     
     
     

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงวางแผน โครงการคลองต่างๆ ให้น้ำท่วมน้อย และไหลลดลงเร็วอย่างไม่แน่เชื่อ
ข้าฝ่าละอองธุลีพระบาท บริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด


และ ขอขอบพระคุณ บริษัทและบุคคลต่างๆ นิสิตเก่าจุฬา อาจารณ์มหาวิทยาลัยมิชชั่น และรวมไปถึง น้องๆ นิสิต มอ. และอาสาสมัคร ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ ในครั้งนี้ ค่ะ